1. stopnja

Navodila za prijavo na opravljanje laboratorijskih vaj na Multimediji

26.09.2019

Študenti, ki v študijskem letu 2019/2020 ne boste redno vpisani na FRI (osebe brez statusa) in želite v tem letu opravljati obveznosti pri posameznih predmetih, se morate pred začetkom študijskega leta prijaviti na laboratorijske vaje pri posameznem predmetu. Prijave so možne v obdobju od 14. do 4. 10. 2019.

Rok za plačilo stroškov za laboratorijske vaje za zimski semester je 4. 10. 2019.

Podpisano prijavnico ter potrdilo o plačilu morate posredovati v Študentski referat FRI najkasneje do 4. 10. 2019. Dokumente pošljete s priporočeno pošto na naslov Fakulteta za računalništvo in informatiko (Študentski referat), Večna pot 113, 1000 Ljubljana ali pa pošljete na elektronski naslov . Na podlagi prejetega potrdila o plačilu bo Študentski referat potrdil vašo prijavo na laboratorijske vaje. Po potrditvi prijave s strani Študentskega referata boste na vaš fakultetni elektronski naslov prejeli obvestilo, da je bila vaša prijava potrjena.

Račun za laboratorijske vaje, ki jih boste opravljali v poletnem semestru, boste prejeli 25. 1. 2020 z rokom plačila 12. 2. 2020. Računov ne pošiljamo po pošti, temveč samo v elektronski obliki na študentov univerzitetni elektronski naslov, ki je identičen digitalni identiteti, s katero se vstopa v študijski informacijski sistem STUDIS.

Prijavljeni kandidati, ki v navedenem roku ne bodo poravnali finančnih obveznosti za laboratorijske vaje, bodo avtomatsko odjavljeni in vaj v tekočem študijskem letu ne bodo smeli opravljati!

V skladu z 8. členom Študijskih pravil FRI UL so vaje obvezen del študija, njihov sestavni del pa je sprotno delo. Veljavnost opravljenih laboratorijskih vaj in drugih sprotnih obveznosti poteče z zaključkom študijskega leta.

Prispevek za laboratorijske vaje posameznega predmeta se obračuna po veljavnem Ceniku FRI UL na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL ter Navodil za izvajanje cenika prispevkov, šolnin in stroškov FRI UL. Prispevek za laboratorijske vaje ne zajema opravljanja izpita.

Prijavnica