2. stopnja

Oddaja raziskovalnih nalog za Prešernove nagrade 2015/2016

26.08.2016

V mesecu septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših raziskovalnih nalog za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2015/2016.

Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini.

Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado in v soglasju z mentorjem, najpozneje do 10. septembra 2016, v študentsko pisarno na fakulteti.

Vloga mora vsebovati:

 • dva tiskana izvoda predlaganega dela
 • predlagano delo v elektronski obliki (pripravljeno samo za branje);

datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek – Naslov Diplomske Naloge, dovoljeni so naslednji formati:

 • Diplomsko delo – tekstovne datoteke
 • Diplomsko delo - video posnetki, izključno AVI FORMAT.
 • Diplomsko delo - zvočni posnetki, izključno WAV FORMAT.

 

Deli morata biti trdo vezani v črn skaj, velikost A4, na ovitku besedilo v zlatem rezu (članica Univerze v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); notranja stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo: "Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod mentorstvom ................" . Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.

 • podatke o kandidatu:
  • ime in priimek, letnik in smer študija (tudi morebitni datum zagovora diplome)
  • točen naslov stalnega bivališča in začasnega bivališča v času študija
  • številko osebnega računa in naslov banke, kjer je račun odprt
  • EMŠO in davčna številka
  • elektronski naslov kandidata.

 

Več informacij:

Pravilnik za podeljevanje Prešernovih nagrad UL 

Poslovnik o delu komisije za Prešernove nagrade