Fakulteta v medijih

Datum objave: 09.12.2016

Ekipa slovenskih študentov je zmagala na regionalnem tekmovanju poimenovanem P2P: Challenging extremism, ki je potekalo v Hamburgu in je del kampanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za omejevanje ekstremizma v družbi. Slovenski študentje so spet dokazali, da niso od muh. Zmagali so na regionalnem tekmovanju poimenovanem P2P: Challenging extremism, ki je potekalo v Hamburgu in je del kampanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) za omejevanje ekstremizma v družbi. V okviru projekta z naslovom Think Again - premisli so razvili algoritem za ocenjevanje stopnje strahu v medijskih besedilih. Izhajali so s predpostavke, da mediji v svojih prispevkih uporabljajo besede, ki podpihujejo takšen ali drugačen ekstremizem, zato so razvili Fear Index - algoritem za ocenjevanje stopnje strahu v besedilu. Algoritem deluje na podlagi podatkovne baze besed in besednih zvez, ki v bralcu vzbudijo negativen čustven odziv. Iz provokativnih besed je nato izračunan Fear Index, ki pove, kako intenzivno analizirani članek vzbuja strah in negativne odzive v ljudeh. Slovensko ekipo sestavljajo študenti drugega letnika dodiplomskega programa Multimedija, ki ga izvajata Fakulteta za elektrotehniko ter Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, z družboslovnimi vsebinami pa sodeluje tudi Fakulteta za družbene vede.

Prispevek