Fakulteta v medijih

Datum objave: 10.12.2016

Ljubljanska univerza je ob začetku tedna univerze predstavila 10 najboljših raziskovalnih dosežkov univerze v tem letu. "Raziskovalni rezultati so izraz novoustvarjenega znanja. Brez raziskovanja in ustvarjanja novega znanja bi bila univerza navadna šola. Brez vidnih raziskovalnih dosežkov in objav nas ne bi bilo na svetovnem zemljevidu univerz. Le z ustvarjanjem novega znanja lahko študentom ponudimo nekaj, česar ne morejo dobiti drugje," je ob odprtju tradicionalnega tedna univerze povedal rektor Ivan Svetlik. "V ta namen smo vzpostavili razvojni sklad, s pomočjo katerega spodbujamo prijavljanje na raziskovalne projekte. Dodatno smo skupaj z univerzami iz Leuvna, Prage in Budimpešte oblikovali še poseben sklad za pripravo prijav na evropske projekte. Razpis bo objavljen najpozneje na začetku prihodnjega leta. To pa je le eno izmed partnerstev, ki bo omogočalo medsebojno povezovanje in sodelovanje raziskovalcev naše in odličnih tujih univerz," je poudaril. Profesor s Fakultete za elektrotehniko, Damjan Miklavčič, je kot ključno prednost raziskovalcev na univerzah pred tistimi na inštitutih izpostavil neposredno sodelovanje s študenti. "Samo mladi, ob mentorstvu najboljših raziskovalcev, ki so močno vpeti v mednarodno mrežo, so sposobni reševanja najtežjih raziskovalnih in tudi perečih družbenih težav, s katerimi se srečujemo. Slovenija že dolgo vztraja pri programu mladih raziskovalcev in verjetno nas ravno to loči od preostalih tranzicijskih držav," je povedal.

Prispevek