Fakulteta v medijih

Datum objave: 06.12.2016

Tradicionalni Teden Univerze so odprli s  predstavitvijo najodmevnejših raziskovalnih dosežkov  Univerze v  Ljubljani v letu 2016. Mnogi med njimi so plod sodelovanja z drugimi slovenskimi in tudi mednarodnimi raziskovalnimi ustanovami. V svojem osrednjem govoru je redni profesor s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani prof. dr. Damjan Miklavčič povedal, da je precejšnja prednost raziskovalcev na univerzah v primerjavi s tistimi, ki delajo na inštitutih, ravno v neposrednem sodelovanju s študenti, ki predstavljajo neusahljiv vir mladega uma, željnega znanja. » Samo mladi, ob mentorstvu najboljših raziskovalcev, ki so močno vpeti v  mednarodno mrežo, so sposobni reševanja najtežjih raziskovalnih in tudi perečih družbenih problemov, s katerimi se srečujemo. Slovenija že dolgo vztraja pri programu mladih raziskovalcev  in verjetno nas  ravno to loči od ostalih tranzicijskih držav. Na to moramo biti ponosni in tudi ta program je bistveno prispeval in še prispeva k odličnemu raziskovalnemu delu na Univerzi in odličnih znanstvenih dosežkih.«

Prispevek