Fakulteta v medijih

Datum objave: 29.06.2017

Pametna specializacija, ki je konceptualni okvir za inovacijsko politiko držav EU, za (poklicne) srednje in višje šole, fakultete, podjetja in druge deležnike ni nič novega. Šolstvo se z gospodarstvom, in obratno, povezuje že lep čas. Ti sferi bi se povezovali z novo strategijo ali brez nje. Ljubljanska Fakulteta za elektrotehniko s podjetji sodeluje že več kot 30 let, pravi dr. Andrej Kos, predstojnik laboratorija za telekomunikacije. Tudi v Šolskem centru Celje (ŠCC) se že kar dolgo, intenzivno pa od uvedbe prenovljenih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja tesno povezujejo z gospodarstvom, pravi Andreja Jelen Mernik. Bo pa povezovanje izobraževanja in industrije/gospodarstva imelo pozitivne rezultate, tudi zaradi večjega vlaganja v znanje in tehnološki razvoj, hitrejšega generiranja inovacij na podlagi prenosa prikritega znanja in ustvarjanja novega, je prepričana dr. Tea Petrin, profesorica z ljubljanske Ekonomske fakultete.

Prispevek