Fakulteta v medijih

Datum objave: 10.07.2017

Sejem MEDICAL je bil organiziran 6. do 8. aprila 2017 Gornji Radgoni s strani Pomurskega sejma, d. d, v sodelovanju z Združenjem proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED v okviru GZ5 Podjetniško trgovske zbornice. Sejem je ponujal odlično priložnost za predstavitev naprednih izdelkov in storitev na področju medicinske opreme in tehnologij, farmacije, alternativnih oblik zdravljenja, preventive in zdravega bivanja. Predstavljene so bile medicinske tekstilije: odzivne tekstilije hidrogelom, samočistilne tekstilije, aktivne in pasivne protimikrobne tekstilije, tekstilni senzorji, terapevtske tekstilije, oksetične tekstilije (UL, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje); napredni vmesniki mišice stroj za neinvazivno identifikacijo in analizo kontrolnih strategij skeletnih mišic zdravih preiskovancih in bolnikih pomočjo zajema in analize večkanalnih površinskih elektromiogramov (UM, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko); mikrofluidni generator mehurčkov ali kapljic planarnim pretoč- nim fokusiranjem, mikrofluidni čip pnevmatsko krmiljenimi elastomernimi ventili, mikrofluidni čip vgrajenimi elektrodami za biosenzorje, prototip fotopletizmografa za neinvazivno spremljanje kroničnega venskega popuščanja, mikrofluidna pripirna črpalka enim »PZT« aktuatorjem in vivo (patent) (UL, Fakulteta za elektrotehniko); piezoelektrični elementi za ultrazvočne pretvornike za medicinsko diagnostiko je predstavil odsek K5 Instituta Jožef Štefan.