Fakulteta v medijih

Študent: Biopsihologija v Sloveniji

Datum objave: 01.12.2017

Biopsihologija, znana tudi kot vedenjska biologija, biološka psihologija ali vedenjska nevroznanost je integrativna znanost, ki kot takšna združuje in vključuje znanja različnih področij nevroznanosti. Študij v Sloveniji je za pridobitev strokovne izobrazbe biopsihologa potrebno zaključiti študij biopsihologije, ki se trenutno izvaja na prvi in drugi bolonjski stopnji. Po koncu študija pa strokovni in znanstveni razvoj diplomantov, magistrov biopshologije ter sorodnih profilov omogoča Društvo biopsihologov Slovenije. Preteklo študijsko leto je bilo za društvo prvo leto delovanja, v katerem smo pripravili kar nekaj strokovno-izobraževalnih dogodkov. Začeli smo strokovno delavnico tečaja uporabe EEG, in sicer v sodelovanju z dr. Vojkom Kavčičem, raziskovalcem na področju kognitivne in vedenjske nevrologije ter strokovnjaki iz podjetja biomedicinske tehnologije g.tec in Labene. Namen izobraževanja je bil seznanitev udeležencev delavnice z najnovejšimi metodologijami dela nevroznanosti, tako za raziskovalne kot tudi klinične namene. Opisani delavnici je sledila izvedba delavnice na temo enostavne psihofiziologije z dr. Gregorjem Geršakom, vodjo interdisciplinarne metrologije v Laboratoriju za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.