Kariera na FE

Visokošolski učitelj za področje ELEKTROTEHNIKA (m/ž)

Datum objave: 01.07.2020

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za elektrotehniko
                  Tržaška cesta 25
                  1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje ELEKTROTEHNIKA (M/Ž) za izvajanje predmetov: Osnove elektrotehnike I, Osnove elektrotehnike II, Aplikativna elektromagnetika (izbirni predmet), Fotonika.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom od 1. 10. 2020 dalje in štirimesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti (predbolonjski ali bolonjski) s področja elektrotehnike;
 • veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje ELEKTROTEHNIKA;
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL; če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;
 • aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR);
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti.

Kratek opis dela in nalog:

 • celostno obvladovanje področij iz vsebin navedenih predmetov;
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in numeričnih metod na področjih predmetov;
 • sodelovanje z industrijo in z drugimi institucijami na področju predmetov;
 • posodabljanje in izdelava novih učnih e-gradiv in video gradiv za predmete;
 • posodabljanje obstoječih in razvijanje ter implementacija novih laboratorijskih vaj;
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.).

Potrebna dodatna znanja:

 • smisel za zasnovo, priprava, razvoj in implementacijo predavanj, avditornih in laboratorijskih vaj; poznavanje opreme, nadzor nad pripravami, aparaturami ter sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela s področja predmetov;
 • uporaba orodij in sodobne tehnologije IKT pri izobraževalnem procesu (e-gradiva, e-učilnica);
 • sposobnosti načrtovanja in izdelave električnih vezij s strnjenimi oz. porazdeljenimi elementi (tudi analognih elektronskih vezij: diode, tranzistorji, operacijski ojačevalniki) ter znanje programiranja in načrtovanja mikrokrmilniških sistemov s povezljivostjo in delovanjem v realnem času;
 • smisel za sodelovanje pri promocijskih aktivnosti UL FE ter internacionalizaciji gradiv;
 • smisel za pridobivanje in sodelovanje pri strokovnih ter industrijskih projektih in raziskovalnem delu;
 • smisel za sodelovanje z deležniki, ki imajo vpliv na potek izobraževalnega procesa na UL FE (srednješolsko strokovno in gimnazijsko izobraževanje, matura);

Rok za prijavo: 60 dni od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra

Telefonska številka: 4768 427

E-pošta: vera.wabra@fe.uni-lj.si.