Mednarodne izmenjave

Erasmus prijave

Datum objave: 20.12.2016

Prvi rok za prijave na mednarodno izmenjavo Erasmus+ po pravilih (višje povprečje in znotraj tega višji letnik) je potekel.

Študentje, ki niste bili uvršečni na željeno destinacijo, imate od danes naprej odprt tretji prijavni rok, ki traja do vključno 15.1.2016 do 13.00 na Erasmus+ izmenjavo po pravilih: "kdor prej pride" (kdor se prej prijavi). Prijave so mogoče le na še odprta prosta mesta in potekajo preko starega Google obrazca:

Seznam že zasedenih destinacij bo dnevno posodobljen na tej povezavi.  

Vsi sprejeti kandidati ste objavljeni na spletni strani in ste o nadaljnjih korakih dnevno obveščeni po elektronski pošti.

Vsi prijavljeni v tem krogu (t.i. tretji - zadnji krog) nimate možnost pritožbe na sklep, ki vam bo izdan po prijavi.