Mednarodne izmenjave

Razpis študentskih izmenjav s konzorcijem univerz MAUI 2017/2018

Datum objave: 09.01.2017

Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na  institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra.

  • Semester 1: avgust do december 2017
  • Semester 2: januar do maj 2018

Izbran(i) študent(i) so opravičeni  plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja,  so obveznost izbranih študentov.

 

Pogoji:

  • je zaključil najmanj prvi letnik prvostopenjskega študija,
  • je v tekočem študijskem letu vpisan na UL,
  • študenti se dogovorijo za program študija pred svojim odhodom v tujino s študijskim sporazumom, ki ga podpišeta obe instituciji in študent. Po zaključku študija v tujini mora institucija gostiteljica študentu in njegovi matični instituciji poslati potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. V potrdilu so prikazani študentovi rezultati in obdobje študija, ki ga je študent opravil v tujini; minimalno število kreditov, ki jih mora študent zbrati je 20 na semester; na instituciji gostiteljici študent ne plačuje šolnine, lahko pa institucija enako kot domačim študentom zaračunava znesek za zavarovanje (v kolikor ni treba zavarovanja urediti predhodno), študentsko organizacijo ali uporabo raznih materialov. Matična institucija lahko študentom, ki jih pošilja v tujino, še naprej zaračunava šolnino, če je tako določeno z nacionalnimi zakoni.
  • prednost imajo študenti 1. stopenjskega študija,
  • prednost imajo kandidati s povprečno oceno 8 ali več,
  • izbrani študentje bodo morali ob vpisu na Univerze v ZDA predložiti potrdilo o opravljenem TOEFL testu.

 

Ob prijavi študent obvezno navede 3 univerze, kjer bi želel študirati in jih rangira. Več informacij o posameznih institucijah članicah združenja MAUI lahko najdete na spletni strani: http://www.midamericauniversities.org/

Prijavi študent priloži izpis ocen na posameznih opravljenih stopnjah študija z izračunano povprečno oceno (v slovenskem jeziku) in motivacijsko pismo v angleškem jeziku. Pisanje diplomskega dela na tuji univerzi ni možno. Prijavijo se lahko študenti vseh stopenj študija, vendar imajo prednost študenti 1. stopenjskega študija.

Končni izbor kandidatov opravi in potrdi univerza gostiteljica. Rezultati bodo znani ob koncu meseca marca.

Razpis bo objavljen na spletni strani: https://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/

 

ROK ZA PRIJAVE: Upoštevali bomo prijave prejete do vključno 6. 2. 2017.

Prijave s prilogami je potrebno poslati na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.