Mednarodne izmenjave

Program pioneers into practice 2018

Datum objave: 13.03.2018

Pioneers

Pioneers into practice je evropski program strokovnega razvoja za strokovnjake s področij, povezanih s podnebnimi spremembami. Je edini evropski program razvoja znanja, namenjen  strokovnjakom s področja nizkoogljičnosti in ostalih področij, kakorkoli povezanih s klimatskimi spremembami. Profesionalni mobilni program Climate-KICa združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij.

Program se prične v maju s 3-dnevno uvodno delavnico v Ljubljani, kjer boste prejeli znanja o sistemskih inovacijah s področja podnebnih sprememb in njihove blažitve. Razdeljeni boste v skupine, v okviru katerih boste delali na skupinskih projektih reševanja konkretnih okoljskih izzivov, pri čemer boste prejeli tudi mentorsko pomoč. Septembra/oktobra boste šli na strokovno izmenjavo za 4 do 6 tednov h gostiteljski organizaciji, ki je lahko v Sloveniji ali v tujini (v eni od 17-ih v PiP program vključenih Evropskih držav). Novembra se program zaključi z 2-dnevno zaključno delavnico v Ljubljani.

Prijavite se kot pionir in se seznanite z novimi pristopi in priložnostmi. Razvijajte se ob profesionalnih trenerjih in preizkusite svoje nove veščine v praksi preko 4-6 tedenske praktične izkušnje doma ali v tujini.

Prijavite se kot gostiteljska organizacija in obogatite svojo organizacijo s strokovnjaki, ki bodo vanjo prinesli nov pogled in znanje iz drugega sektorja, z vami delali na vaših projektih, reševali težave in naredili vašo dejavnost bolj trajnostno usmerjeno in konkurenčno.

Pogoji za prijavo za pionirje:

 • univerzitetna diploma z relevantnih področij v povezavi s klimatskimi spremembami in/ali nizkoogljičnim gospodarstvom (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, energetska omrežja, gradbeni sektor ter gospodarjenje z zemljo ter vodami) ali
 • diploma z drugih področij in najmanj 2 leti delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) na relevantnih področjih,
 • razpoložljivost ob vseh določenih datumih za aktivnosti, ki so določene v programu,
 • se nahajate v Sloveniji,
 • napredno znanje angleščine (vsaj B2 nivo),
 • vedoželjnost, fleksibilnost in predanost.

Pogoji za prijavo za gostiteljske organizacije:

 • izkušnje / interes za relevantna področja v povezavi s klimatskimi spremembami in/ali nizkoogljičnim gospodarstvom (okoljevarstvo, trajnostni razvoj, mobilnost, energetska omrežja, gradbeni sektor ter gospodarjenje z zemljo in vodami),
 • lahko gostite enega ali več pionirjev v septembru in oktobru (4-6 tednov) in jim v tem času zagotovite delovni prostor, ustrezno delo in nadzor,
 • se nahajate v Sloveniji,
 • ste zainteresirani za širjenje omrežja, pridobivanje in izmenjavo znanj.

Program ponuja:

 • Kritje potnih stroškov in stroškov nastanitve za pionirje v času trajanja programa v znesku 2000 €.
 • 4-6 tedenska praktična izkušnja z namestitvijo v eni od 17-ih evropskih držav (vključene so Climate-KIC lokacije in RIS članice), ki je namenjena praktični uporabi že obstoječega in na novo pridobljenega znanja.
 • E-izobraževalni tečaj o Sistemskih inovacijah, ki je sestavljen iz najboljših praks iz cele Evrope.
 • Vzpodbujanje osebnega razvoja in razvoja organizacije preko mentorstva in coachinga, ki ga boste prejeli med delom na skupinskih projektih, kjer se rešuje konkretne obstoječe probleme.
 • Priložnost mreženja z lokalnimi in mednarodnimi organizacijami preko treh interaktivnih delavnic (skupno 5 dni) in Climate-KIC Alumni klubom.

Prijave so možne do 15. 4. 2018 do 24:00 na: https://pioneers.climate-kic.org

Kontakt:

T: +386 1 4760 513