Mednarodne izmenjave

Konfucijev inštitut organizira Poletno šolo v Šanghaju

Datum objave: 16.03.2018

Shanghai

POLETNA ŠOLA V ŠANGHAJU ZA ŠTUDENTE od 14. 7. 2018 do 3. 8. 2018

Konfucijev inštitut v sodelovanju s Shanghai University of International Business and Economics (SUIBE) organizira Poletno šolo v Šanghaju, ki bo od 14. 7. 2018 do 3. 8. 2018 (prihod v Ljubljano 4. 8. 2018). Namestitev: SUIBE International Exchange Center Hotel, No. 620, Gubei Rd. Changning District

STRUKTURA POLETNE ŠOLE

  • Kulturni teden v Pekingu; 14. julij – 21. julij 2018.
  • Dvotedenska poletna šola v Šanghaju; 21. julij – 3. avgust 2018.

CENA

Cena: 700 EUR. Šolnina za poletno šolo se plača direktno pri kitajskem organizatorju na Kitajskem. Študenti se lahko prijavijo za štipendijo za študijski obisk preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov (v letu 2017 je bila višina štipendije 640 EUR). Študenti, ki so v preteklem letu že koristili sredstva Javnega sklada RS za razvoj kadrov niso upravičeni do štipendije.

ROK PRIJAVE

do zapolnitve mest oziroma je zadnji možni dan za prijavo 19. marec 2018, v kolikor so na ta dan mesta še prosta.

POGOJI ZA PRIJAVO in IZBOR

Uspešno opravljen intervju. Opravljen vsaj 30 urni tečaj kitajskega jezika na Konfucijevem inštitutu ali v okviru Konfucijevih učilnic (veljavno potrdilo).

Za študente, ki so uspešno opravili intervju in se niso nikoli udeloežili nobenega tečaja kitajščine bo organiziran 30 urni tečaj kitajskega jezika po uspešno opravljenem intervjuju. Tečaj bo možno opravljati na Konfucijevem inštitutu ali v okviru Konfucijevih učilnic (30 urni tečaj mora biti opravljen pred odhodom na Poletno šolo v Šanghaj).

Vsi študenti, ki so v preteklosti že obiskovali tečaj kitajskega jezika in culture ali študenti, ki bodo v poletnem semestru obiskovali tečaj kitajskega jezika in kulture jim NI potrebno opraviti 30 urnega tečaja kitajskega jezika ob predložitvi ustreznega dokazila o obiskovanju tečaja na Konfucijevem inštitutu ali v Konfucijevih učilnicah.

POSEBNA OPOZORILA

Zaradi vremenskih posebnosti v času poletne šole na Kitajskem (vročina in smog) močno odsvetujemo prijavo udeležencev, ki niso v dobri fizični pripravljenosti in pri katerih so znane zdravstvene ali prehranske omejitve, saj organizator ne nosi odgovornosti v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja ali ne zagotovitve prehrane skladno z omejitvami udeleženca. Poletna šola se bo izvajala v angleškem jeziku.

PRIJAVA

Obrazec

PROGRAM

Program