Mednarodne izmenjave

Razpis za udeležbo na Poletni šoli v Seulu

Datum objave: 19.03.2019

poletna šola seoul

Univerza v Ljubljani vabi svoje študente, da se v okviru meduniverzitetnega sodelovanja prijavijo na Razpis za poletno šolo v Seulu, ki bo potekala od 25. junija do 26. julija 2019.

Prijavo s prilogami je treba predložiti Službi za mednarodno sodelovanje (naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) do 8. aprila 2019.

Obvezne priloge:

  • Izpis vseh opravljenih izpitov z ocenami
  • Potrdilo o šolanju za študijsko leto 2018-19
  • Motivacijsko pismo v slovenskem jeziku

Izbrani kandidati bodo pozvani, da do 30.4. 2019 oddajo še spletno prijavo v Seul.

Izbrani študenti so oproščeni šolnine, stroškov registracij, namestitve in stroškov ogledov in kulturnih aktivnosti po Seulu. Tuji študentje so tudi upravičeni do delnega sofinanciranja 4-dnevne ekskurzije na otok Jeju Island.

Potne stroške, prehrano in delno plačilo 4-dnevne ekskurzije si plačajo študentje sami.

Za več informacij o poletni šoli v Seulu obiščite spletno stran ali pišite na .