Novice

Prvi diplomant študijskega programa Multimedija

Datum objave: 11.07.2017

V torek, 11. julija, je na fakulteti potekal zagovor prve diplome študijskega programa Multimedija. Kandidat Luka Bezovšek je uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom "Interaktivna naloga za haptičnega rehabilitacijskega robota", ki jo je pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Matevža Pogačnika z naše fakultete in izr. prof. Imreta Cikajla z Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča.

luka bezovšek

Računalniška interaktivna igra za rehabilitacijo zgornjih okončin

V diplomski nalogi je Luka Bezovšek izdelal računalniški program v obliki interaktivne igre, ki skupaj z rehabilitacijskim robotom tvori celovit sistem za rehabilitacijo zgornjih okončin v primeru nevroloških poškodb. S pregledom področja računalniške tehnologije, vhodnih naprav in navidezne resničnosti je predstavil področja uporabe računalniške grafike in robotike v praksi ter hkrati izpostavil prednosti uporabe tovrstnih tehnologij na področju rehabilitacije. Predstavil je tudi programsko okolje UNITY, s katerim si je pomagal pri razvoju aplikacije. Sistem je na koncu praktično preizkusil v nadzorovanem okolju, rezultate testiranj pa predstavil z grafi, ki jih je izrisal na podlagi podatkov avtomatskega beleženja sistema. Nalogo je zaključil z oceno izdelanega sistema in predstavitvijo možnosti za nadaljnji razvoj.

luka bezovšek

Študijski program Multimedija

Interdisciplinarni študijski program Multimedija smo leta 2014 začeli izvajati skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Namen programa je izobraževanje strokovnjakov, usposobljenih za delo na novih in inovativnih izzivih digitalne dobe. Pri zasnovi programa so upoštevali in združili nekatere najboljše lastnosti elektrotehnike, računalništva, ustvarjalnosti, multimedijske produkcije, znanja telekomunikacij in interaktivnih uporabniških aplikacij. Prav tako pa predmetnik omogoča tudi pridobitev poslovnih znanj in komunikacij. Posebno odličnost programu pa nedvomno daje tudi tesna povezanost z gospodarstvom, s čimer zagotavljajo znanja in veščine diplomantov, ki neposredno odgovarjajo potrebam podjetij na trgu.