Novice

Javno naročilo za nakup multimedijske opreme

Datum objave: 03.08.2017

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike, da oddajo ponudbe za dobavo in montažo multimedijske opreme po priloženi tehnični specifikaciji, na lokaciji naročnika. 

Naročnik mora ponudbo prejeti do 16. 8. 2017 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo 16. 8. 2017 ob 12. ure na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, v dekanatu.

Ponudniki lahko vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe postavljajo preko Portala JN pri Uradnem listu RS, najkasneje do 10. 8. 2017 do 10. ure.

Razpisna dokumentacija