Novice

Na področju IKT sodelujemo z univerzami iz Kitajske, ZDA in Rusije

Datum objave: 13.11.2017

Fakulteta bo ponovno sklenila sodelovanje na področju IKT z univerzami na Kitajskem, v ZDA in Rusiji. Ker so IKT pomemben del družbenega razvoja, se zavedamo, da je treba znanje s tega področja neprestano razvijati in dopolnjevati tudi zunaj naših meja. Prav tako pa najnovejše znanje, ki ga imajo naši profesorji, širiti dalje, med domače in tuje profesorje in študente.

Mednarodna izmenjava znanj
Sodelovanje na tem področju je potekalo že v preteklih letih, ko so na fakulteti gostovali zanimivi tuji strokovnjaki iz omenjenih držav in predstavili svoje izsledke in najnovejša znanja s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije. To priložnost pa so imeli tudi naši profesorji, ki so svoja znanja širili na univerzah na Kitajskem, v ZDA in Rusiji.

Slovenski profesorji v tujini
Prof. dr. Andrej Kos je že več let vabljen predavatelj na Normalni univerzi v Pekingu in gostujoči predavatelj na Univerzi za telekomunikacije v St. Peterburgu ter Tehnični univerzi v Grazu na področjih tehnologij in storitev interneta stvari, digitalizacije in odprtih inovacij. Doc. dr. Anton Kos pa je letos na Univerzi za znanost in tehnologijo v Missouriju v ZDA predstavil študije primerov uporabe senzorskih omrežij v zdravstvu in športu. Kot gostujoči predavatelj je predaval tudi na univerzi v Sankt Petersburgu skupaj z viš. pred. dr. Matevžem Pustiškom. Na kitajski univerzi v Jinanu, kjer so bile osrednja tema sodelovanja ključne tehnologije za obdelavo bioloških senzorskih signalov v športu in zdravstvu ter aplikacije blokovnih verig, pa je poleg zgoraj omenjenih strokovnjakov predaval tudi doc. dr. Anton Umek.

Sodelovanje se nadaljuje
Omenjeno sodelovanje nadaljujemo tudi letos. S tovrstnimi aktivnostmi namreč med drugim pripomoremo k temu, da se znanje o informacijskih in komunikacijskih tehnologijah širi in razvija ter tudi tako prispeva k družbenemu napredku.

ikt