Novice

Redni občni zbor ŠD FE in FRI 2017

Datum objave: 27.11.2017

Ljubljana 27.11.2017
Torek 5. 12. 2017
Ura:16:15
Predavalnica št. 6

Dnevni red:

  • Prisotnost čl.
  • Imenovanje delovnega predsedstva
  • Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora
  • Potrditev letnega poročila za leto 2016
  • Sprejem letnega programa za leto 2017/2018
  • Razno

Tajnik ŠD FE in FRI

Iztok Mihevc

športno društvo fe in fri