Novice

Slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani 2017

Datum objave: 06.12.2017

Slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani je letos na fakulteti potekala v torek, 5. decembra 2017, na njej pa smo predstavili odmevne dosežke zaposlenih, sodelavcev in študentov fakultete. V čast nam je, da smo med drugim podelili tudi Fakultetne Prešernove nagrade, Vidmarjeve in Vodovnikove nagrade.

prireditev 2017

Vodovnikove nagrade podeljujemo za znanstveno-raziskovalno delo v počastitev spomina na akademika profesorja doktorja Lojzeta Vodovnika.

Vodovnikovo nagrado za izjemne raziskovalne dosežke za leto 2017 je prejel prof. dr. Tadej Kotnik. Je vidni član Laboratorija za biokibernetiko na Fakulteti za elektrotehniko. V zadnjih štirih letih izkazuje izjemne raziskovalne dosežke na področju biomedicinske tehnike, ki jih lahko kumulativno strnemo v štiri znanstvene članke v revijah, ki se po kategorizaciji ARRS uvrščajo med izjemne dosežke (A”), pri treh med njimi je prvi avtor, ter še štiri članke v revijah SCI, ki sodijo v iste vsebinske sklope. Poleg teh je v tem obdobju objavil še tri znanstvene članke v revijah SCI, pet znanstvenih prispevkov na konferencah in šest samostojnih znanstvenih sestavkov v monografskih publikacijah, med slednjimi tri znanstvene sestavke v pomembni enciklopedični publikaciji (major reference work) pri mednarodni založbi SpringerNature. Vsebinsko lahko najpomembnejše dosežke prof. dr. Tadeja Kotnika s sodelavci razdelimo v tri sklope: 1. Raziskave abiotskih mehanizmov horizontalnega prenosa genov med mikroorganizmi, vključno z elektroekstrakcijo DNA in elektrotransformacijo ob udarih nevihtnih strel. 2. Uveljavljanje elektroporacije v medicini: elektrokemoterapija, ireverzibilna elektroporacija kot netermična ablacija tkiva, genska elektroterapija, DNA vakcinacija in vnos zdravil v in preko kože. 3. Uveljavljanje elektroporacije v biotehnologiji: genska transformacija mikroorganizmov z reverzibilno elektroporacijo, inaktivacija mikroorganizmov z ireverzibilno elektroporacijo, ekstrakcija biomolekul in hitro sušenje biomase. Dela prof. dr. Tadeja Kotnika so v zadnjih treh letih prejela že več kot 300 citatov, vsa njegova dela pa doslej že več kot 2300 citatov, kar ga uvršča med najbolj citirane slovenske elektrotehnike tako v časovnem obdobju, relevantnem za nagrado, kot tudi nasploh. Vsi ti izjemni znanstveno-raziskovalni rezultati pa so bili doseženi ob prizadevnem opravljanju prodekanske funkcije v preteklih 4 letih.

Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo z naslovom »Uporaba teoretičnih modelov elektroporacije lipidne membrane« s področja elektrotehnike je prejela dr. Lea Rems. V doktorski disertaciji je dr. Lea Rems obravnavala elektroporacijo na različnih nivojih geometrijske in snovne kompleksnosti. Njeni glavni prispevki so bili povezava med različnimi nivoji kompleksnosti membrane in tkiva: povezava obravnave elektroporacije na molekularnem nivoju z modeliranjem na osnovi molekularne dinamike in elektroporacije membrane modelirane s končnimi elementi ter vključitev celice in celičnih struktur v modele tkiva.Članka v katerih je nagrajenka opisala omenjeno obravnavo spadata med prve (v svetovnem merilu), ki upoštevajo strukturo z nižjega nivoja kompleksnosti v modelu višjega nivoja, njuna odmevnost pa se izkazuje s številom dobljenih citatov. Dr. lea Rems je model elektroporacije uporabila tudi za optimizacijo zlivanja celic različnih velikosti in pokazala, da lahko dosežemo zlivanje različno velikih celic z nanosekudnimi pulzi; in raziskala elektroporacijo znotrajceličnih veziklov z nanosekundnimi električnimi impulzi. Tak pristop je v obeh primerih usmerjal eksperimentalno raziskovalno delo in omogočil generalizacijo eksperimentalnih rezultatov.

Vidmarjeve nagrade podeljujemo za pedagoško delo fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju praktičnega izobraževanja iz gospodarstva. Pri izboru nagrajencev upoštevamo njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in obštudijskemu delu s študenti.

Prof. dr. Damijan Miljavec je prejel Vidmarjevo nagrado za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo.

Vidmarjevo nagrado asistentu kot priznanje za celovito pedagoško delo je prejel doc. dr. Benjamin Lipovšek.

Za celovit pristop  pri mentorstvu študentom na praktičnem izobraževanju je Vidmarjevo nagrado prejel mag. Robert Logar iz podjetja ABB Slovenija.

Nagrade za pomemben prispevek k delovanju fakultete so letos prejele sodelavke v knjižnici Fakultete za elektrotehniko:

  • mag. Zdenka Oven, vodja knjižnice,
  • Tatjana Bolha
  • Irma Čuk
  • Marjeta Longyka.

Fakultetne Prešernove nagrade za leto 2017 so prejeli:

  • Jani Frank za delo z naslovom: Testiranje pretvorniških naprav s simulatorji v realnem času in metodami HIL pod mentorstvom Izr. prof. dr. Boštjana Blažiča,
  • Gregor Koporec za delo z naslovom: Kvantitativno brezkontaktno merjenje energijske porabe iz videa in 3D slik pod mentorstvom doc. dr. Janeza Perša,
  • Primož Mekuč za delo z naslovom: Razvoj in preizkus visokofrekvenčnega bipolarnega elektroporatorja pod mentorstvom doc. dr. Mateja Reberšeka,
  • Peter Miklavčič za delo z naslovom: Optimizacija preprostega monopulznega antenskega sevalnika za primarno gorišče globokega zrcala pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Vidmarja,
  • Darko Šekuljica za delo z naslovom: Uporaba Lune kot umerjenega šumnega vira za meritev razmerja G/T satelitske sprejemne postaje v pasu X z veliko anteno premera 200-400 valovnih dolžin pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Vidmarja.

Vsem nagrajencem čestitamo!

prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017 prireditev 2017prireditev 2017