Novice

Namera za oddajo dela stvarnega premoženja po neposredni pogodbi

Datum objave: 15.12.2017

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko v skladu z 20. in 23. členom v povezavi z 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/ (Uradni list RS št. 86/2010, s spremembami in dopolnitvami) objavlja NAMERA za oddajo dela stvarnega premoženja po neposredni pogodbi .pdf.