Novice

Štipendije - Otto Likar

Datum objave: 09.01.2018

Sklad dr. Otta Likar, dipl. inž., in Karle Likar RAZPISUJE ŠTIPENDIJE za študij na Tehniški Univerzi München (TUM) za študijsko leto 2018/2019. Letne štipendije se lahko podelijo za dobo največ 10 mesecev z možnostjo podaljšanja v naslednjem šolskem letu. Pričetek študija bo predvidoma v zimskem semestru 2018/2019 (oktobra 2018). Štipendije so namenjene vsem študentom Univerze v Ljubljani za celotno področje inženirskih znanosti na TUM. Kandidati morajo na UL predhodno opraviti najmanj tri letnike dodiplomskega študija (oz. prvo bolonjsko stopnjo). Kandidati morajo biti mlajši od 30 let oz. 35 let, če so visokošolski sodelavci. Višina štipendije omogoča nemoten študij in bivanje v Münchnu v času trajanja štipendije.

Besedilo razpisa

Kandidati morajo predložiti:

  •  prijavni obrazec, dosegljiv na (http://www.likarjev-sklad.si/).
  •  biografijo,
  •  bibliografijo,
  •  potrdilo o vpisu na dodiplomski oz. podiplomski študij katerekoli članice Univerze v Ljubljani,
  •  spisek opravljenih izpitov z ocenami skupaj s povprečno oceno izpitov ter vaj,
  •  potrdilo o slovenskem državljanstvu,
  •  dokazilo o znanju nemškega jezika,
  •  priporočilo enega univerzitetnega profesorja.

 

Prijava na razpis skupaj z vsemi pisnimi dokazili mora prispeti na naslov:
Prof. dr. Miha Boltežar, Fakulteta za strojništvo UL
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
s pripisom: Za Posvetovalni odbor sklada "Sklad dr. Otta Likarja, dipl. inž., in Karle Likar" najkasneje do vključno 9. marca 2018 (ne glede na vrsto pošiljanja).

Kopijo prijave morate posredovati tudi v študentsko pisarno UL FE (katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si)

Kandidati bodo o predizboru pisno obveščeni najkasneje do 13. aprila 2018 na podlagi odločitve
Posvetovalnega odbora, dokončno pa o izboru kandidatov odloča Svet sklada s sedežem v Münchnu.
Pritožbe na odločitve niso možne, nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.


Dodatne informacije so na voljo pri ga. Bibi Ovaska Presetnik, služba za mednarodno sodelovanje UL, tel.:
01-2418-594 (E-mail: student.office@uni-lj.si) ter pri tajniku Posvetovalnega odbora izr. prof. dr. Janko
Slavič, tel.: 01 4771 226, (E-mail: janko.slavic@fs.uni-lj.si) in na spletnem naslovu (http://www.likarjev-sklad.si/).