Novice

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - merilni sistem za vzdrževanje visokotemperaturnih celic fiksnih točk

Datum objave: 11.06.2018

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila – postopek oddaje naročila male vrednosti MERILNI SISTEM ZA VZDRŽEVANJE VISOKOTEMPERATURNIH CELIC FIKSNIH TOČK (blago). Oznaka: 402-148.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 2. 7. 2018 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

RD-Merilni sistem za vzdrževanje visokotemperaturnih celic fiksnih točk.zip