Novice

Dvodnevni seminar podjetništva

Datum objave: 15.05.2019

Inkubator

Ljubljanski univerzitetni inkubator v juniju pripravlja dvodnevni seminar podjetništva za  raziskovalce, profesorje in ostale strokovne delavce.

Prvi, celodnevni, sklop delavnic Podjetni raziskovalci bo v torek, 11. 6., drugi pa teden kasneje, 18. 6. 2019.


Delavnice bodo podale praktične vsebine, s pomočjo katerih bodo udeleženci osvojili pomembna podjetniška znanja in veščine, ki jih potrebujete zato, da bi vaše znanje zaživelo med ljudmi na trgu, zelo uporabne pa so tudi pri raziskovalnem delu. Vsak udeleženec bo na osnovi svojega raziskovanja izdelal tudi svoj poslovni načrt.
Raziskovalcem želimo predstaviti podjetništvo kot nadgradnjo karierne poti, kajti tako lahko vaše znanje zares doprinese k blaginji ljudi.

Vabljeni na seminar. Več na spletni strani in FB-ju.