Obštudijske dejavnosti

Datum objave: 02.06.2017

V času od 25. septembra do 27. septembra 2017 bo v Portorožu potekala 26. Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2017, ki jo organizira Slovenska sekcija IEEE. Kot vsako leto, bo tudi letos potekalo tekmovanje študentskih prispevkov, ki je odprto tudi za vse druge dodiplomske in podiplomske študente elektrotehnike in računalništva ter z njima povezanih strok na vseh slovenskih univerzah, ki niso diplomirali ali magistrirali na drugi bolonjski stopnji pred 30. 9. 2016.

Tekmovanje je hkrati tudi izbira slovenskih predstavnikov za študentsko tekmovanje IEEE Regije 8, ki obsega Evropo, Afriko, Azijo brez Daljnega vzhoda, kjer so se naši študentje pogosto uvrščali na vodila mesta.

erk grafika

Pogoj za sodelovanje na tekmovanju je:

  • oddaja razširjenega povzetka (2 strani) do 5. 7. 2017, 
  • oddaja celotnega prispevka do 15. 9. 2017,
  • članstvo v sekciji IEEE – kandidat mora ob oddaji povzetka sporočiti tudi svojo člansko številko.

Za pripravo vaših izdelkov uporabite format konference ERK (http://www.ieee.si/erk/). Prispevke oddajate prek spletne strani. Povzetki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku. Vsak kandidat poleg zbornika prejme tudi potrdilo o sodelovanju na konferenci.

Na ustno predstavitev, ki bo potekala 26. 9. 2017, bo žirija povabila največ 10 najbolje ocenjenih prispevkov.

Dodatna navodila:

  • V povzetku morate navesti svojo člansko številko. V kolikor niste član IEEE, se morate pred oddajo registrirati.
  • Če vaše delo predstavlja del večjega projekta raziskovalne skupine, v prispevku poudarite originalnost vašega dela, delo drugih pa opišite le v obsegu, potrebnem za razumevanje celotnega konteksta.
  • V prispevku je zabeležen samo en avtor – študent, ki sodeluje na tekmovanju in bo v primeru, da pride prispevek v finale regijskega tekmovanja, prispevek zastopal na tekmovanju. Mentorji, sodelavci in drugi avtorji so zabeleženi v zahvali.
  • Pisni izdelki so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku, govorni in predstavitveni jezik na ERK je slovenski ali angleški, na regijski konferenci pa angleški.

V primeru vprašanj se obrnite na:

as. dr. Matevž Kunaver MD officer IEEE UL FE,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
Tel: 01 4768 854
E-pošta: matevz.kunaver@fe.uni-lj.si