Novice

Slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani 2016

Datum objave: 07.12.2016

Slavnostna prireditev ob Tednu Univerze v Ljubljani je letos na fakulteti potekala v torek, 6. decembra 2016, na njej pa smo predstavili odmevne dosežke zaposlenih, sodelavcev in študentov fakultete. V čast nam je, da smo med drugim podelili tudi Fakultetne Prešernove nagrade, Vidmarjeve in Vodovnikove nagrade.

 MG 5889

Prešernove nagrade za leto 2016 so prejeli:

  • Tomaž Kos, za delo z naslovom: Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov, pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja in somentorja doc. dr. Tadeja Rojaca,
  • Sebastjan Fabijan, za delo z naslovom: Razvoj vmesnika za biometrično prijavo v informacijske storitve z odprtokodnimi orodji, pod mentorstvom doc. dr. Vitomira Štruca,
  • Denis Sušin, za delo z naslovom: Repetitivna regulacija hitrosti sinhronskega stroja s trajnimi magneti, pod mentorstvom doc. dr. Mitje Nemca.

Vodovnikove nagrade podeljujemo za znanstveno-raziskovalno delo v počastitev spomina na akademika profesorja doktorja Lojzeta Vodovnika.

Vodovnikovo nagrado za odmevno doktorsko delo z naslovom »Optimizacija hrapavosti spojev v tankoplastnih silicijevih sončnih celicah s tridimenzionalnim optičnim modeliranjem« s področja elektrotehnike je prejel dr. Martin Sever. Pomen doktorske disertacije se odraža v novih optičnih modelih in pristopih k 3D simulaciji tankoplastnih sončnih celic. Kot prvi razviti model velja izpostaviti kombiniran model rasti tankih plasti na nano- in mikro-hrapavih substratih. S tem modelom je predvidel dejanski prenos tekstur s površine substrata v notranjost sončne celice in s tem prvič omogočil bolj točne optične simulacije realnih večplastnih struktur sončnih celic. Uporabnost modela je še bolj narasla, ko je pokazal, da z njim lahko predvidimo lokacije defektnih območij v tankih silicijevih plasteh, kar se je izkazalo kot ključni faktor za doseganje višjih učinkovitosti pretvorbe tankoplastnih silicijevih sončnih celic. Drugi pomemben model, ki ga je razvil dr. Sever, je 3D model za določevanje funkcije kotne porazdelitve svetlobe ob sipanju na fotonskih strukturah z nano- in mikro hrapavostmi. Metodo končnih elementov je uspešno povezal s Huygensovim principom širjenja svetlobe in s tem določil kotno odvisnost razširjanja svetlobe tako v bližnjem kot tudi v daljnem polju. Ta model predstavlja enega od ključnih gradnikov sklopljenega modeliranja najbolj kompleksnih struktur sončnih celic.

Vidmarjeve nagrade podeljujemo za pedagoško delo fakultetnemu učitelju in asistentu ter mentorju praktičnega izobraževanja iz gospodarstva. Pri izboru nagrajencev upoštevamo njihovo celovito pedagoško delo, ki se zrcali v podajanju znanja, mentorstvu in obštudijskemu delu s študenti.

Prof. dr. Matjaž Mihelj je prejel Vidmarjevo nagrado za učitelja za uspešno in celovito pedagoško delo.

Vidmarjevo nagrado asistentu kot priznanje za celovito pedagoško delo je prejel izr. prof. dr. Gregor Klančar.

Za celovit pristop  pri mentorstvu študentom na praktičnem izobraževanju je Vidmarjevo nagrado prejelo podjetje Hella Saturnus Slovenija.

Nagrade za pomemben prispevek k delovanju fakultete so letos prejeli Tomaž Plestenjak, vodja tehnično-vzdrževalne službe, delavke v Študijskem sektorju in mag. Maja Slovenc, tajnik fakultete. 

Vsem nagrajencem čestitamo!