Tehnološki kirurgi

Tehnološki kirurgi

Slikovno vodeni posegi v medicini – minimalno invazivno zdravljenje

  • Vodenje medicinskega posega s pomočjo slike, ki je bila zajeta pred posegom
  • Medicinsko slikanje preprostega objekta – simulacija organa s prisotnim tumorjem
  • Rekonstrukcija 3D slike iz množice 2D slik - simulacija delovanja CT naprave
  • Določitev tumorja in pomembnih struktur ter načrtovanje poti biopsijske igle
  • Izdelava LEGO (Mindstorms EV3) robota za jemanje biopsij
  • Navigacija robota do »tumorja« s pomočjo ene ali dveh slik

 

Stalno prisotni trend v medicini je, da bi bili posegi (kirurgija, radioterapija, intervencijska radiologija, itd.) čim bolj natančni in čim manj invazivni. Tehnologija, ki omogoča večjo natančnost in istočasno manjšo invazivnost je slikovno vodenje, t.j. vodenje medicinskega posega s pomočjo slike, ki je bila zajeta pred posegom. Na delavnici se bomo seznanili z osnovnimi tehnikami medicinskega slikanja, prikazovanjem večdimenzionalnih slik ter njihovo obdelavo. Poudarek pri obdelavi bo na razgradnji in poravnavi slik ter njuni uporabi v različnih kliničnih kontekstih. Glavni nalogi bosta: a) zajem 2D slik preprostega objekta, ki bo simuliral neko anatomsko strukturo (organ) s prisotno patologijo (tumor), rekonstrukcija 3D slike iz množice 2D slik (simulacija delovanja CT naprave), razgradnja 3D slike (določitev tumorja in pomembnih struktur) ter načrtovanje trajektorije (načrta) biopsijske igle in b) izdelava LEGO (MINDSTORMS EV3) robota za jemanje biopsij ter navigacija robota do »tumorja« s pomočjo ene ali dveh slik.

 

Starostna omejitev: 9. razred OŠ, 1. letnik SŠ, 2. letnik SŠ, 3. letnik SŠ

Potrebna predznanja: -

Število mest na delavnici: 10

Trajanje delavnice: od 8:30 do 15:00

Mentorjidoc. dr. Žiga Špiclin

elektrika v človeškem telesu (9)     elektrika v človeškem telesu (7)   elektrika v človeškem telesu (14)    elektrika v človeškem telesu (12)    elektrika v človeškem telesu (15)    Slikovno vodeni posegi v medicini 1   Slikovno vodeni posegi v medicini 2     

gumb prijava ptit