Študij elektrotehnike

“Iz dneva v dan sem se spraševal, kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje.” je dejal Nikola Tesla po mnogih poizkusih, kako ukrotiti še tako nerazumljivo stvar, kot je elektrika.

Prisotnost elektrike v našem vsakdanu kaže, da je elektrotehnika vpeta v prav vsak korak sodobnega človeka. Tehnološki razvoj in napredek nas nenehno presenečata. Prav zato je študij elektrotehnike poln raziskovanja in analitičnega reševanja problematike z raznolikih področij.

Inženirji elektrotehnike skrbijo za komunikacije na kopnem, v zraku in vesolju, srečujejo se s podjetništvom in informacijskimi sistemi, blizu pa jim je tudi medicina, kjer z elektrokemoterapijo zdravijo tumorje. Z avtomatizacijo in robotizacijo proizvodnje napreduje avtomobilska industrija. Rehabilitacija in fizioterapija temeljita na biomedicinski tehniki, sončne elektrarne in električni avtomobili prispevajo k ekologiji, medtem ko farmacija in prehrambena industrija potrebujeta inženirje elektrotehnike pri načrtovanju sistemov za spremljanje kakovosti produktov. To so le nekatera področja, za katera skrbijo inženirji elektrotehnike, okoli vsega naštetega pa se vrti tudi študij, ki ponuja široke možnosti študijskih smeri.

Redni dodiplomski študij sestoji iz univerzitetnega in visokošolskega strokovnega študija (bolonjski študij 1. stopnje).
Po dodiplomskem študiju diplomanti lahko nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in kasneje doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje).


el1

Organizacija študija

Študij sestoji iz predavanj, avditornih vaj in laboratorijskih vaj. Predavanja in avditorne vaje pote­kajo v sodobno opremljenih preda­valnicah. Profesorji v njih vključujejo računalniške prikaze, si­mulacije in animacije ter druge didaktične pripomočke, kar znatno olajša razume­vanje zahtevnejše študijske snovi, laboratorijske vaje pa potekajo v manjših skupinah v dobro opremljenih laboratorijih.
Študij dopolnjujejo ekskurzije v slovenska in tuja podjetja ter obvezna praksa na visokošolskem programu. Motivirani študentje se lahko vključijo v projektno delo laboratorijev.
Fakulteta omogoča tudi študijske izmenjavo s tujimi univerzami. Študentje lahko tako semester študija preživijo v tujini.


Pomemben začetni del študija elektrotehnike so skupne vsebine. Te zapolnjujejo predmetnika prvih dveh letnikov univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika in predmetnik prvega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Aplikativna elektrotehnika. Pri obeh študijih je v prvem letniku poudarek na splošnih predmetih, v drugem letniku univerzitetnega programa pa na strokovnih predmetih, ki posredujejo tudi uvodne vsebine študijskih smeri. Elektrotehnika se namreč močno opira na fiziko, matematiko in računalništvo, zato je povsem razumljivo, da je splošni del študija namenjen prav tem vedam. Tudi sicer so problemi inženirja elektrotehnike pogosto vpeti v druge stroke, pri katerih mu prav splošno znanje daje potrebno širino in moč za njihovo reševanje.

el2

Študijske smeri

V višjih letnikih študija lahko študentje izbirajo med različnimi smermi in področji ter tako poglobijo svoje znanje. Področja med katerimi lahko izbirajo so:

Avtomatika in informatika
Pokriva načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje procesov in je zaradi sistemske obravnave uporabna tudi na drugih področjih.

Biomedicinska tehnika
Združuje znanja s področja elektrotehnike z znanji biokemije, biologije, mehanike in medicine, zajema medicinsko informatiko ter obdelavo eno in večdimenzionalnih biomedicinskih signalov.

Elektroenergetika
Obravnava delovanje elektroenergetskih omrežij ter opisuje proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije.

Mehatronika
Združuje znanja o električnih strojih in motorjih, regulacijski, krmilni ter mikroprocesorski tehniki in sistemih močnostne elektronike.

Elektronika
Smer nudi vsa potrebna teoretična in praktična znanja za razvoj in izdelavo elektronskih naprav, na katerih sloni sodobna tehnologija.

Robotika
Zajema znanja od kinematike, dinamike, vodenja robotov, robotskega vida in navideznih okolij do modernih merilnih in senzorskih sistemov ter sistemov za zajemanje in procesiranje podatkov.

Tehniška kakovost
Obsega področje merjenj in preizkušanj v najširšem smislu, procesiranje informacij v procesih zagotavljanja kakovosti in organizacijska znanja, potrebna v procesih standardizacije, akreditacije in certificiranja.

Informacijsko komunikacijske tehnologije
Obravnavajo komunikacijska omrežja in storitve ter združujejo sistemska znanja in naprave za zajem, obdelavo, prenos in interpretacijo informacij ter s tem povezujejo ljudi in stvari.
 

Zaposlitvene možnosti inženirjev elektrotehnike

V naslednjih videih si lahko ogledate, kje vse se zaposlujejo inženirji elektrotehnike. Videe so ustvarili študenti študijskega programa Multimedija.