Dogodki

Poletna šola CEEPUS

datum začetka: 18.09.2017
datum konca: 28.09.2017

 

V šolskem letu 2016/17 smo dobili odobritev mednarodnega projekta CEEPUS z naslovom: Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management, v katerem sodeluje kot partnerica tudi Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani.

CEEPUS je kratica za "Central European Exchange Program for University Studies". Tovrstni projekti, v katerih lahko sodelujejo države podpisnice, so torej usmerjeni v razvoj izobraževanja na univerzitetnem nivoju, s tem pa seveda tudi v raziskave, ki na posameznih področjih potekajo vzporedno in prepleteno. V omenjenem projektu je bilo v šolskem letu 2016/17 vključenih 14 ustanov iz 8 držav, v prihodnjem šolskem letu pa pričakujemo nadaljnjo širitev števila sodelujočih partnerjev.

Sodelujoči partnerji  delujejo na različnih znanstvenih področjih, ki pa imajo skupni imenovalec, to je modeliranje in simulacija. Metodologijama, brez katerih na mnogih znanstvenih področjih v sodobnem času več ne gre, bosta osrednji temi poletne šole, ki ima enak naslov kot projekt sam. 

Poletna šola bo potekala v prostoru LMSV&LAMS I (B2) (Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje ter Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme), oba laboratorija se nahajata v drugem nadstropju, v novem delu stavbe.

K sodelovanju vabljeni vsi študenti (in sodelavci), ki jih tematika zanima. Prijavite se lahko preko elektronske pošte: .

Program in urnik poletne šole je dostopen tukaj: CEEPUS_urnik.pdf