Dogodki

Zagovor doktorske disertacije - Robert Brajković

datum začetka: 17.12.2018
ura: 10:00
lokacija: diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v ponedeljek, 17. decembra 2018 ob 10. uri v diplomski sobi.

 

Kandidat:

Robert Brajković, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

RAZVOJ PRENOSNIH SISTEMOV IN METOD ZA MERJENJE BIOIMPEDANCE

 

DEVELPOMENT OF PORTABLE SYSTEMS AND METHODS FOR BIOIMPEDANCE MEASUREMENTS

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Roman Kamnik, predsednik,
  • znan. svet. dr. Danilo Vrtačnik,
  • doc. dr. Marko Meža,
  • izr. prof. dr. Tomaž Javornik (IJS),
  • prof. dr. Dejan Križaj (mentor − pridruženi član),
  • doc. dr. Marko Jankovec (somentor – pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar