Dogodki

Turnir Lego Masters 2017

datum začetka: 17.03.2017
datum konca: 17.02.2017

 

lego masters

Turnir Lego Masters 2017 se bo odvijal dne 17. 3. 2017, v organizaciji Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme (LAMS) ter Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje (LMSV) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani.

Laboratorija tovrstno tekmovanje organizirata že peto leto zapored. Podobna tekmovanja niso novost, saj v manjši meri že potekajo tudi drugje po Sloveniji, v precej večjem obsegu pa v ostalem svetu, kjer so vsako leto organizirana svetovna in evropska prvenstva ter olimpijade. Tekmovanja so običajno namenjena osnovnošolcem, srednješolcem in študentom, vsem tekmovanjem pa je skupno, da se za izdelavo sistema uporabijo kompleti Lego Mindstorms. Sestavljen sistem mora biti sposoben na določenem tekmovalnem poligonu, v določenem času, opraviti z neko v naprej bolj ali manj znano nalogo. Letošnjo tekmovalno nalogo smo poimenovali »Ujemi me, če me moreš«. Naloga pa od ekip zahteva izdelavo in programiranje sistema, ki zna slediti določeni trajektoriji, se na poligonu lokalizirati in izogibati oviram. Dva robota tekmujeta hkrati na isti progi, zmaga pa ekipa, katere robot ujame oz. se bolj približa nasprotnikovem robotu. Pri tem se položaje robotov in ovir določi naključno.

Lego Masters 2017

Tekmovanje Lego Masters 2017 je tudi letos namenjeno dijaškim ekipam vseh srednjih šol ter študentskim ekipam FE vseh smeri in letnikov študija. Na vabilo se je odzvalo 12 študentskih ekip, s skupno 31 tekmovalci različnih letnikov študija ter 20 dijaških ekip, s skupno 64 dijaki različnih srednjih šol.

Glavni cilj tekmovanja je vzpodbujanje ekipnega dela med tekmovalci, vzpodbujanje projektno orientiranega razmišljanja ter pridobitev praktičnih znanj s področja avtomatike, senzorike in vodenja sistemov. Na ta način pridobljena dodatna praktična znanja so uporabna ne samo na področju razvoja avtonomnih mobilnih sistemov, temveč tudi pri načrtovanju, optimiranju in vodenju ostalih inteligentnih sistemov ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih. 

Dnevi avtomatike 2017