Predstavitve

Predstavitev teme doktorske disertacije - Luka Uršič

datum začetka: 09.05.2017
ura: 10:00
lokacija: Diplomska soba

 

Katedra za mehatroniko Fakultete za elektrotehniko obvešča, da bo imel

 

Luka Uršič, univ. dipl. inž. el.

v torek,  9.  maja 2017  ob  10.00  uri

v diplomski sobi

 

javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

 

Vodenje sinhronskega stroja s trajnimi magneti ob poznavanju temperature rotorja

(Permanent magnet synchronous machine control considering rotor temperature)

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Vanja Ambrožič, predsednik,
  • izr. prof. dr. Rastko Fišer,
  • prof. dr. Miro Milanovič (zaposlitev in izvolitev za področje avtomatika in robotika, FERI, UM),
  • nadomestni član prof. dr. Roman Kamnik,
  • doc. dr. Mitja Nemec, predvideni mentor (pridruženi član komisije brez pravice ocenjevanja).

 

Predstojnik katedre:

prof. dr. Vanja Ambrožič