Zagovori zaključnih del

Zagovor diplomske naloge - Pablo Martin Janquera

datum začetka: 24.02.2017
ura: 13:00

 

Obveščamo Vas, da bo zagovora  diplomske naloge  v petek,  24. 2. 2017 ob 13:00 v mali diplomski sobi.

 

Kandidat:

 

-  Pablo Martin Janquera

Naslov magistrskega dela: Virtual Reality application for the treatment of the Attention Deficit Hyperactivity Disorder

 

Člani izpitne komisije:

- izr. prof. dr. Grega Geršak, predsednik 

- doc. dr. Jože Guna, mentor

- izr. prof. dr. Matevž Pogačnik, somentor, član komisije

- prof. dr. Imre Cikajlo, somentor

 

Dekan:

prof.  dr. Igor Papič