Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije - Gašper Korinšek

datum začetka: 20.03.2017
ura: 11:00
lokacija: Diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v ponedeljek, 20. marca 2017 ob 11. uri v diplomski sobi.

 

Kandidat:

mag. Gašper Korinšek, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

Razpoznavanje vrstno-specifičnih vibracijskih signalov škržatkov samcev vrste A. bicincta »Dragonja« in reprodukcija odgovorov samice v realnem času

 (Recognizing species-specific vibrational signals of A. bicincta »Dragonja« males and reproducing female replies in real time)

 

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Tadej Kotnik, predsednik,
  • prof. dr. Andrej Žemva,
  • prof. dr. Andrej Kos,
  • prof. dr. Andrej Čokl,
  • prof. dr. Tadej Tuma, (mentor − pridruženi član),
  • doc. dr. Meta Virant-Doberlet (somentorica – pridružena članica, zaposlitev NIB, izvolitev za področje etologija, BF, UL).

 

Dekan:

prof. dr. Igor Papič