Zagovori zaključnih del

Zagovora diplomskih nalog - Klemen Starc, Deni Valenčič

datum začetka: 21.04.2017
ura: 10:00
lokacija: diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bosta zagovora  diplomskih  nalog  v petek,  21. 4. 2017 ob 10:00 v diplomski sobi.
 


Kandidata:

 


- Klemen Starc

Naslov diplomskega dela: ANALIZA ALGORITMOV ZA PMU MERILNIKE PRI RAZLIČNIH STATIČNIH IN DINAMIČNIH SIGNALIH


- Deni Valenčič

Naslov diplomskega dela: PROJEKTIRANJE NIZKONAPETOSTNEGA OMREŽJA IN TRANSFORMATORSKE POSTAJE PO ŽLEDOLOMU

 

 


Člani izpitne komisije:

- izr. prof. dr. B. Blažič, predsednik
- doc. dr. V. Ažbe, mentor
- znan. sod. dr. M. Berginc, somentor

 

 

 

 

 

 Dekan:


prof.  dr. Igor Papič