Zagovori zaključnih del

Zagovor diplomske naloge - Anže Glamočak

datum začetka: 22.05.2017
ura: 14:00

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor magistrske naloge v ponedeljek, 22. 5. 2017 ob 14:00 v klubski sobi Ekonomske fakultete.

 

 

Kandidat:

 

  • Anže Glamočak

 

Naslov mag. dela.: Analiza vpliva časa vstopanja in izstopanja s trga dela ter brezposelnosti na višino pokojnin

 

 

Člani izpitne komisije:

 

- izr. prof. dr. Aleš Žiberna (UL FDV), predsednik

- izr. prof. dr. Jože Sambt (UL EF), mentorica

- doc. dr. Simona Korenjak Černe (UL EF), članica

 

 

 

 

Dekan:

prof. dr. Igor Papič