Zagovori zaključnih del

Zagovora diplomskih nalog - Marco Dura, Matevž Hribernik

datum začetka: 11.07.2017

 

Obveščamo Vas, da bosta zagovora  diplomskih  nalog  v torek, 11. 7.  2017 ob 10:00 v diplomski sobi.


Kandidata:

- Marco Dura

Naslov diplomskega dela: Preverjanje varnosti informacijsko komunikacijskih sisitemov in izdelava testnega okolja

 

- Matevž Hribernik

Naslov diplomskega dela: Načrtovanje sistema z biološko povratno zanko na osnovi senzorjev gibanja in pametnih očal

 

 


Člani izpitne komisije:

- viš. pred. dr. U. Burnik, predsednik
- viš. pred. dr. A. Umek, mentor
- doc. dr. A. Kos, član

 Dekan:

prof.  dr. Igor Papič