Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije (Bioznanosti - Nanoznanosti) - Klemen Strojan

datum začetka: 25.01.2018
ura: 16:00
lokacija: Diplomska soba
organizator: UL FE

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v četrtek, 25. januarja 2018 ob 16. uri v diplomski sobi.

 

Kandidata:

  • Klemen Strojan, mag. biotehnol.,

 

Naslov:

PROTEOMSKA KARAKTERIZACIJA NANODELCEV ZA OVREDNOTENJE NJIHOVE CITOTOKSIČNOSTI IN IMUNOTOKSIČNOSTI TER RAZVOJ NOVIH VRST NANODELCEV

PROTEOMIC CHARACTERIZATION OF NANOPARTICLES FOR EVALUATION OF THEIR CYTOTOXICITY, IMMUNOTOXICITY AND DEVELOPMENT OF NEW TYPES OF NANOPARTICLES

 

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. David Nedeljković, predsednik,
  • izr. prof. dr. Alenka Maček-Lebar,
  • viš. znan. sod. dr. Maša Kandušer,                      
  • znan. sod. dr. Iva Hafner Bratkovič (Kemijski inštitut),
  • prof. dr. Igor Križaj (FKKT, UL),
  • viš. znan. sod. dr. Mojca Pavlin (mentorica − pridružena članica),
  • znan. sod. dr. Vladimir B. Bregar (somentor – pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar