Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije - Jaka Ogorevc

datum začetka: 26.01.2018
ura: 13:00
lokacija: Diplomska soba
organizator: UL FE

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v petek, 26. januarja 2018 ob 13.00 v diplomski sobi.

 

Kandidat:

  • Jaka Ogorevc, univ. dipl. inž. el.,

 

Naslov:

SLEDLJIVOST DO MEDNARODNEGA SISTEMA ENOT V BIOMEDICINSKI MERILNI INSTRUMENTACIJI

(TRACEABILITY TO SI IN BIOMEDICAL MEASURING INSTRUMENTATION)

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Roman Kamnik, predsednik,
  • prof. dr. Marko Munih,
  • prof. dr. Dušan Agrež,
  • prof. ddr. Denis Đonlagić,
  • prof. dr. Janko Drnovšek (mentor − pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar