Zagovori zaključnih del

Zagovora magistrske in diplomske naloge - Tadej Kodelja, Žiga Štendler

datum začetka: 28.09.2018
ura: 10:00
lokacija: mala diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bosta zagovora  magistrske  in diplomske  naloge  v  petek, 28. 9. 2018 ob 10:00 v mali diplomski sobi.


Kandidata:

- Tadej  Kodelja

Naslov magistrskega dela: Avtomatizacija delovnega mesta v U-celici na liniji za proizvodnjo alternatorjev

 

 

- Žiga Štendler

Naslov diplomskega dela: Avtomatizacija kompresorske postaje in njena vizualizacija v nadzornem sistemu

 

 


Člani izpitne komisije:

- prof. dr. G. Mušič, predsednik
- doc. dr. G. Karer, mentor
- izr. prof. dr. D. Nedeljković, član
Dekan:


prof.  dr. Gregor Dolinar