Zagovori zaključnih del

Zagovor diplomskega dela - Amaury Dambrun

datum začetka: 05.12.2018
ura: 10:00

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor diplomskega dela v sredo, 05. 12. 2018 ob 10:00 v seminarju LBK.

Kandidat:

- Amaury Dambrun


Naslov diplomskega dela: Xilinx Zynq-7000 Family Programming for Measurement Purposes


Člani izpitne komisije:

  • doc. dr. Matej Kranjc, predsednik
  • izr. prof. dr. Andrej Trost, član
  • doc. dr. Peter Kramar, mentor
Dekan:


prof.  dr. Gregor Dolinar