Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije - Zijad Džemić

datum začetka: 27.05.2019
ura: 13:00
lokacija: diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v ponedeljek, 27. maja 2019 ob 13. uri v diplomski sobi.

 

Kandidat:

mag. Zijad Džemić, univ. dipl. inž. st.

 

Naslov:

SLEDLJIVOST DO MEDNARODNEGA SISTEMA ENOT (SI) PRI MERJENJIH PRETOKOV TEKOČIN IN PLINOV – POUDAREK NA KONKRETNIH IN NEREŠENIH PROBLEMIH

 

TRACEABILITY TO INTERNATIONAL SYSTEM OF UNITS (SI) OF LIQUID AND GAS FLOW MEASUREMENTS – EMPHASIS TO SPECIFIC AND UNSOLVED PROBLEMS

 

Člani komisije:

  • prof. dr. Roman Kamnik, predsednik,
  • prof. dr. Igor Papič,
  • prof. dr. Marko Munih,
  • V. prof. dr. Muris Torlak (Mašinski fakultet Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu),
  • prof. dr. Janko Drnovšek (mentor − pridruženi član),
  • prof. dr. Brane Širok (somentor − pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar