Zagovori zaključnih del

Zagovor doktorske disertacije (Tehniška statistika) - Ivan Lorencin

datum začetka: 24.06.2019
ura: 11:00
lokacija: diplomska soba

 

Obveščamo Vas, da bo zagovor doktorske disertacije v ponedeljek, 24. junija 2019 ob 11. uri v diplomski sobi.

 

Kandidat:

mag. Ivan Lorencin, univ. dipl. inž. el.

 

Naslov:

TEHNIČNA IN EKONOMSKA OPTIMIZACIJA NALOŽB V ENERGETIKI Z BAYESOVO STATISTIKO IN EVOLUCIJSKIMI ALGORITMI

 

TECHNICAL AND ECONOMICAL OPTIMIZATION OF INVESTMENTS IN ENERGY WITH BAYES STATISTICS AND EVOLUTIONARY COMPUTATION

 

Člani komisije:

  • izr. prof. dr. David Nedeljković, predsednik,
  • prof. dr. Matjaž Omladič, (FMF, UL),
  • izr. prof. dr. Andrej F. Gubina,    
  • izr. prof. dr. Damjana Kokol Bukovšek (EF, UL),      
  • prof. dr. Miloš Pantoš (mentor − pridruženi član),
  • prof. dr. Gregor Dolinar (somentor − pridruženi član).

 

Dekan:

prof. dr. Gregor Dolinar