Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Srednja tehniška in strokovna šola

Publish date: 08.08.2019