Analogna elektronska vezja

Visokošolski učitelji: Krč Janez
Sodelavci: Glažar Boštjan
Število kreditnih točk: 7
Semester izvajanja: poletni
Koda predmeta: 64152Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • vpis v 3. letnik 1. st. UN,
 • poznavanje in razumevanje vsebin predmeta Linearna elektronika (1. st. 3.l. UN, 5. semester)

Vsebina:

Vsebino predmeta sestavljajo naslednja poglavja:

 • UVOD v analogna elektronska vezja
 • POPAČENJA V OJAČEVALNIKIH: linearna in nelinearna popačenja, parametri THD, HD, določitev popačenj za različne tranzistorske ojač. stopnje
 • DIFERENCIALNI OJAČEVALNIK: izvedbe, DC in ac analiza, protifazno, diferencialno in sofanno ojačenje in modeli, simetričen in nesimetričen izhod, načrtovanje
 • MOČNOSTNI OJAČEVALNIKI: vezave audio ojačevalnikov, vhodne diferencialne stopnje, vmesne ojačevalne stopnje, izhodne stopnje (močnostni tranzistorji, razredi A, AB, B in drugi), načrtovanje celotnega močnostnega ojačevalnika, praktični primeri
 • OPERACIJSKI OJAČEVALNIKI: idealni, delno realni in realni model, vhodni ničelni parametri, šum, sheme znotraj operacijskega ojačevalnika, izvedbe, primeri praktične uporabe – aktivni filtri
 • KOMPARATORJI: zahteve, klasični komparatorji, komparatorji s histerezo, načrtovanje preprostih vezij s komparatorji in praktični primeri uporabe
 • OSCILATORJI: načrtovanje, relaksacijski, harmonični (fazni zamik. Colpittsov, Hartleyev), kvarčni, sheme preprostih funkcijskih generatorjev, praktični primeri uporabe oscilatorjev.
 • Iz navedenih vsebin študentje opravljajo skupaj 8 praktičnih laboratorijskih vaj (načrtajo, zvežejo in pomerijo realna vezja na testni ploščici).

Cilji in kompetence:

 • nadgradnja temeljnih znanj iz analognih vezij
 • znanja in pristopi k načrtovanju analognih vezij – teorija in praksa
 • razumevanje različnih analognih vezij iz prakse

Predvideni študijski rezultati:

 • nadgradnja znanj pridobljenih pri predmetu Linearna elektronika (1. st., 3.l., 5. semester)
 • pridobljene osnove za razumevanje predmetov Nelinearna elektronska vezja (2. st. 1.l. 1. semester) in Analogna Integrirana vezja in sistemi (2. st. 1.l. 2. semester)
 • temeljna znanja o načrtovanju analognih elektronskih vezij

Metode poučevanja in učenja:

 • predavanja (uporaba table in ppt prosojnic)
 • laboratorijske vaje (načrtovanje izbranih vezij, realizacija na testni ploščici, merjenje)

Gradiva

 1. D. A. Neamen, Microelectronics – circuit analysis and design, 4th Ed., Mc. Graw Hill, 2010 (ISBN 978-007-128947-4).
 2. B. Cordell, Designing audio power amplifiers, Mc Graw Hill, 2011, (ISBN: 978-0-07-164025-1).
 3. J. Hujsing, Operational amplifiers – theory and design, 2nd Ed.,Springer, 2011 (ISBN 978-94-007-0595-1).
 4. R. E. Thomas, Analysis and Design of Linear Circuits, 2012
 5. dodatna študijska gradiva, ki jih študenti dobijo na predavanjih (kataloški podatki, ppt prosojnice, računski primeri z rešitvami) / additional study material given at lecturesŠtudiji na katerih se predmet izvaja

 • 3 letnik - 1. stopnja - Elektrotehnika - Elektronika