Računalniška grafika in tehnologija iger

Visokošolski učitelji: Marolt Matija
Število kreditnih točk: 6
Semester izvajanja: zimski
Koda predmeta: 63269Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 • Vpis v letnik.

Vsebina:

Predavanja:

 • Uvod. Koordinatni sistemi. Grafični primitivi. Risanje 2D primitivov. Krivulje.
 • Barve.
 • Transformacije. Homogene koordinate. Perspektivne transformacije. Poligoni in površine.
 • Predstavitev 3D objektov. Hierarhije. Drevesne predstavitve. Grafični cevovod.
 • Tehnike izločanja. Obrezovanje 2D, 3D. Zakrite ploskve.
 • Strukture modelov.
 • Nivoji podrobnosti (LOD).
 • Upodabljanje. Osvetljevanje in senčenje. Teksture. Sledenje žarka. Sevalna metoda.
 • Grafični jeziki in knjižnice. Standardi zapisov.
 • Animacija predmetov. Animacija osebkov. Drugi načini animacije.
 • Interaktivna 3D grafika. Interakcija z uporabnikom. Odkrivanje trkov. Trki z deformacijami. Navidezna resničnost. Obogatena resničnost.
 • Upodabljanje v realnem času.
 • O igrah. Oris tipične igre. Kontrolne strukture. Inteligenca. Komunikacija. Fizika. Zvok.
 • Vizualizacija: tehnike in orodja. Volumetrično upodabljanje. Vizualizacija pretokov, Vizualizacija informacij.

Vaje:

Laboratorijski projekt izdelave interaktivne igre. Na vajah podan uvod v OpenGL in samostojno delo na projektih z zaključno predstavitvijo študentov. V dogovoru z izvajalci ostalih predmetov v modulu (Osnove oblikovanja, Multimedijski sistemi) so smiselni tudi projekti, ki pokrivajo (in veljajo za) vse tri predmete.

Cilji in kompetence:

Cilj predmeta je študentom predstaviti programsko in algoritmično ozadje računalniške grafike in iger in usposabljanje študentov za samostojen razvoj tovrstnih grafičnih aplikacij.

Predvideni študijski rezultati:

Poznavanje ozadja računalniške grafike in računalniških iger

Metode poučevanja in učenja:

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, izvajanje laboratorijskega projekta pod mentorstvom asistenta.

Gradiva

 1. Saša Divjak, Matija Marolt: Računalniška grafika http://lgm.fri.uni-lj.si/RG
 2. Nikola Guid: Računalniška grafika. Univerza v Mariboru, FERI.
 3. D. Hearn, M.P. Baker: Computer Graphics with OpenGL, Pearson Prentice Hall, NJ USA.
 4. D.H. Eberly: 3D Game Engine Design, Morgan Kaufman Publishers, CA USA.Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 2 letnik - 1. stopnja - Multimedija