Pogoji za dokončanje

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Multimedijske komunikacije se zaključuje.

Skladno s 128. členom Statuta UL lahko študent, ki je izgubil status študenta, ob plačilu opravlja študijske obveznosti še dve leti od izgube statusa, razen če se programu izteče akreditacija.

Po dveh letih od izgube statusa mora študent za nadaljevanje oziroma dokončanje študija vložiti prošnjo na članici.

Prošnjo prosim objavi med vlogami pod študentsko pisarno.

Postopek in navodila za izdelavo zaključnega dela