Predstavitev

Prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije

Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število kreditnih točk ECTS študijskega programa: 180

Strokovni naslov diplomanta/diplomantke:
diplomirani inženir multimedijskih komunikacij/diplomirana inženirka multimedijskih komunikacij (VS)
Okrajšava naslova je v obeh primerih dipl. inž. mm. kom. (VS)
 

Temeljni cilji programa so:

 • združevanje tehničnih in kreativnih sposobnosti,
 • opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja multimedijskih storitev in vsebin,
 • uporabo inženirskega pristopa k reševanju nalog,
 • razumevanje oblikovalskih in produkcijskih pristopov pri pripravi multimedijskih vsebin,
 • nadaljnje izobraževanje kot vseživljenjski proces.


Splošne kompetence, ki se pridobijo s programom, so:

 • veščine zbiranja, uporabe in vrednotenja podatkov,
 • široko interdisciplinarno strokovno znanje s področja multimedije, telekomunikacij, informacijskih tehnologij, projektnega vodenja in osnov grafičnega oblikovanja ter produkcije.
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev in posledic,
 • sposobnost uporabe osvojenega znanja v praksi,
 • razvita sposobnost lastnega učenja na strokovnem področju,
 • samostojno vodenje zadanih projektov ter delo v skupini,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij
 • sposobnost razumevanja soodvisnosti med tehnologijo in multimedijskimi storitvami.
 • sposobnost uporabe sodobnih orodij, veščin in spretnosti s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij.


Predmetnospecifične kompetence so:

 • poznavanje in razumevanje področja telekomunikacij in informacijskih tehnologij,
 • razumevanje vizualnega in zvočnega komuniciranja,
 • poznavanje razvoja multimedijskih konvergenčnih storitev in vsebin,
 • poznavanje in razumevanje priprave video, avdio in pisanih vsebin,
 • uporabo programerskih znanj ter sodobnih programskih orodij,
 • razumevanje in uporaba tehničnih in pravnih vidikov zaščite vsebin,
 • razumevanje, načrtovanje in vodenje projektov s področja multimedijskih komunikacij,
 • razvoj veščin in spretnosti pri oblikovanju in sporočanju vsebin,
 • razumevanje tehnoloških omejitev pri pripravi vsebin,
 • razumevanje in spremljanje standardov s področja telekomunikacij, informacijskih tehnologij ter multimedijskih tehnologij,
 • sposobnost razvoja in vzpostavitve interaktivnih spletnih storitev z uporabo sodobnih informacijskih virov,
 • razumevanje tehnoloških razlik med sodobnimi napravami in sposobnost vzpostavitve kompatibilnih multimedijskih storitev na različnih napravah,
 • razumevanje problematike iskanja podatkov in sposobnost optimizacije njihove uporabe v multimedijskih storitvah.
 • razumevanje priprave vidnih sporočil, tridimenzionalne računalniške grafike ter animacije.

 

Predstavitveni zborniki

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2017/2018

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2016/2017

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2015/2016

Predstavitveni zbornik: Multimedijske komunikacije 2014/2015


Opozorilo: Predstavljeni predstavitveni zbornik za študijski program Multimedijske komunikacije velja od študijskega leta 2014/2015 dalje za 1. letnik, od študijskega leta 2015/2016 dalje za 2. letnik in od študijskega leta 2016/2017 dalje za 3. letnik.