Modul G

Cilj modula je študentom podati znanja s področja načrtovanja sodobnih terminalnih naprav in storitev. Vsebina osvetljuje potrebne gradnike storitvenih sistemov, od zajema senzorskih podatkov, procesiranja in povezljivosti, do uporabniških vmesnikov in pripadajoče uporabniške izkušnje.

Predmet Terminalske naprave in uporabniški vmesniki podaja osnovna znanja s področja komunikacije med človekom in strojem. Vsebuje pregled področja človeške zaznave in obdelave informacij, lastnosti vhodno-izhodnih naprav, njihove povezljivosti ter zgradbe in funkcionalnosti. Poudarek je na razumevanju delovanja terminalske opreme, vhodno-izhodnih tehnologij in pripadajočih tehnik, senzorjev in biometrike ter vizualnih, zvočnih in haptičnih vmesnikov. Študentje osvojijo tudi osnove postopkov načrtovanja, razvoja in ovrednotenja uporabniških vmesnikov z upoštevanjem specifičnih omejitev različnih terminalov in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje. Pri laboratorijskih vajah študentje v več korakih načrtajo in implementirajo izbran uporabniški vmesnik in preprosto mobilno aplikacijo.


Predmet Mobilnost in internet stvari podaja lastnosti uporabe mobilnih in drugih brezžičnih tehnologij v sodobnih sistemih interneta stvari (IoT – internet of things). Za mobilna omrežja od GSM do LTE-A in 5G so predstavljeni glavni izzivi kapacitete radijskega kanala, zaščite in varnosti komunikacije, upravljanja radijskih virov in mobilnosti ter naprednih storitvenih arhitektur. Za brezžična omrežja WLAN in tehnologije krajšega dosega, kot so Bluetooth, ZigBee, RFID in NFC, so podane možnosti postavitve osnovnih gradnikov, upravljanja povezanih omrežij in vključevanja v internet stvari. Študentje osvojijo storitvena področja interneta stvari (pametna mesta, inteligentne stavbe, lokacijske storitve, transportni sistemi, zdravstvo, energetika, …).
Pri laboratorijskih vajah študentje s praktičnim delom projektno gradijo IoT sistem, pripadajočo aplikacijo in povezavo v oblak IoT.

 

modul G slika1  modul G slika2  modul G slika3

 

modul G slika7   tesla model

Viri za zgornji sliki:

http://www.businesskorea.co.kr/

http://healthfitness.com/