Robotika

Robotika uporablja znanja s številnih področij ter je s tem izrazito multi in interdisciplinarna znanstvena disciplina ter danes predstavlja ključne razvojne usmeritve na področjih od medicine, servisnih dejavnosti in vzdrževanja, obrambe in zaščite, do kmetijstva in varovanja okolja. Robotska raziskovalna skupina sodeluje tudi pri vrsti mednarodnih projektov s področja rehabilitacijske robotike. V okviru študija Robotike je poseben poudarek tudi na merjenjih, kjer so obravnavani moderni merilni sistemi, tehnologija merilne instrumentacije, senzorski sistemi in sistemi za zajemanje in procesiranje podatkov.

robotika