Mednarodne izmenjave

Študijske izmenjave se lahko študenti Fakultete za elektrotehniko udeležijo med študijem tretjega letnika prve stopnje ali kateregakoli letnika druge stopnje. V tujini lahko izdelate tudi zaključno nalogo ali izvajate študijsko prakso. Za opravljanje prakse v tujini mora imeti študent zaključen najmanj prvi letnik na UL FE.

Pravilnik o mednarodnih izmenjavah ter Smernice za izvajanje mednarodnih izmenjav III. stopnji

Kako si sledi zaporedje dogodkov pred izmenjavo pa lahko "razberete" iz priloženega grafa.

 

!NOVO!

NAKNADNI JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE KANDIDATOV ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2019/2020

  • Besedilo razpisa -> aktualno za izmenjave, ki bodo potekale v drugem semestru š. l. 2019/2020 in zaključene do 30.9.2019!
  • Prijave odprte do vključno 23.10.2019 (oddaja nove prošnje preko Studis-a)
  • V primeru težav in dodatnih vprašanj kontaktirajte: katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si


 

Na povezavah je opisan postopek prijavljanja na izmenjavo ali prakso:

Koraki pred izmenjavo

Koraki med izmenjavo

Koraki po izmenjavi

 

Koordinator programa Erasmus na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani: Boštjan Murovec

Referentka v študentski pisarni: Katarina Erjavec Drešar